Wereldwinkel-Workum eerlijke handel

Organisatie

Telefoon: 0515-543168

Wereldwinkel Workum

Wereldwinkel Workum staat geregistreerd onder de naam Stichting Wereldwinkel Nijefurd en is ingeschreven bij de KvK onder nr. 01077205
Wereldwinkel Workum is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

Vrijwilligers

Bestuursleden en allen die de winkel op de Begine runnen zijn vrijwilligers die zich met elkaar inzetten voor Fairtrade.

Geschiedenis

Van:
‘Workum’, ‘Koudum-Workum’, ‘WW Nijefurd’ terug naar de naam WW ‘Workum’

Workum
In 1981 startte een groepje enthousiaste vrouwen in Workum de verkoop van derdewereld producten in een marktkraam en er vond zgn. thuisverkoop plaats. De nadruk lag echter op ludieke acties, zoals promoten van koffieverkoop: gestoken in een heus koffiepak ging men de straat op. Ook werden sutelacties gehouden.

Koudum
In 1986 begon men in Koudum met thuisverkoop. Ook hier werd over gegaan op marktverkoop. Later beschikte men over een omgebouwde caravan, waarmee men door de gemeente trok om spullen te verkopen.

WW Koudum-Workum

In 1990 stapten de groepen bij elkaar en werd er een doorstart gemaakt naar WW Koudum-Workum. Er werd verkocht op verschillende tijdelijke locaties, waaronder een ruimte in de Waag op de Merk, beschikbaar gesteld door ‘Warkums Erfskip’. Hiermee begon het al meer op winkelverkoop te lijken. Het aantal medewerkers was intussen gestegen tot bijna vijfentwintig, zes van hen zijn tot op heden nog steeds actief bij de winkel.
WW Nijefurd
Op 4 november 1994 werden de deuren geopend van een heuse winkel in de Begine. Met een enthousiast stel medewerkers werd de winkel in korte tijd omgebouwd tot een sfeervolle winkel. Tegelijkertijd vond er een naamsverandering plaats, de naam werd van nu af aan Wereldwinkel Nijefurd. Een paar jaar daarna is de winkel verbouwd, zodat er meer plaats kwam voor voorraadopslag.

WW Nijefurd

Op 4 november 1994 werden de deuren geopend van een heuse winkel in de Begine. Met een enthousiast stel medewerkers werd de winkel in korte tijd omgebouwd tot een sfeervolle winkel. Tegelijkertijd vond er een naamsverandering plaats, de naam werd van nu af aan Wereldwinkel Nijefurd. Een paar jaar daarna is de winkel verbouwd, zodat er meer plaats kwam voor voorraadopslag.

Wereldwinkels Nederland

Stacks Image 65